The Chaine Blog

הבלוג של מסדר אבירי הגריל

  • מסיבת קוקטייל, מקורות, כללים וסגנונות מסיבת קוקטייל, מקורות, כללים וסגנונות קיימת מחלוקת האם מסיבת הקוקטייל היא המצאה בריטית מ-1924או שמא המצאה מוקדמת ממנה מ-1917 שמקורה בסנט לואיס, מיזורי, ארצות הברית. לפי הגרסה האמריקנית, גברת ...
  • קוד הלבוש הגלובלי בשלוש קבוצות וב-13 סגנונות קוד הלבוש הגלובלי בשלוש קבוצות וב-13 סגנונות אירועי מסדר אבירי הגריל השונים, בזירה המקומית או הבין-לאומית ובדרגות רשמיות שונות, חלה עלינו חובה לציית לקוד הלבוש המקובל בזירה העולמית בעבודה, בעסקים ...
  • אגדה שהיתה באמת. ממש לא מזמן.... אגדה שהיתה באמת. ממש לא מזמן.... ממש לא מזמן, עת שמחת התורה עולצת במשכנות ישראל, קיבלתי דוא"ל לכתובת העבודה שלי. "מר גל כהן שלום, לצערי לא מדובר הפעם בנושא יינות אלא מדובר בנושא של מסדר ...

HEB / ENG