Aboutאודות

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט של מסדר אבירי הגריל

השימוש באתר, ובתכניו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
התקנון רשום בלשון זכר, מטעמי נוחות אולם הוא מתייחס לשני המינים.

השימוש באתר:
השימוש באתר, מותנה בקבלת כל התנאים הרשומים כאן. אם השתמשת בו המשמעות היא שאתה מסכים לתנאיו.
לא תהיה למשתמש כל זכות לטענה כלפי בעלי האתר. התוכן הרשום והמידע שמופיע באתר הוא אינפורמטיבי בלבד ונרשם בהתאם למיטב הידע שהיה בידי כותביו אך אינו מהווה המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהו.
על המשתמש חלה חובה לבדוק את הנכונות ואת החוקיות של הדברים הרשומים באתר לפני שינקוט בצעד כלשהו בעקבות מידע שקרא באתר.
המשתמש באתר מודע, כי השימוש ורכישה של מוצרים באתר מוגבל למשתמשים הרשאים לבצע פעולות בעלות מחויבות משפטית. קטינים או אחרים שאינם רשאים לקבל מחויבות, לא יוכלו לרכוש באתר ללא אישור אפוטרופוס. במידה וגולשים כאלה יבצעו פעולות מחייבות, יחשבו כאילו קיבלו אישור מאפוטרופוס שלהם לביצוע הפעולה.
המשתמש מודע לכך שפעולת האתר עלולה להשתבש או לחדול עקב תקלות וכן כי לבעלי האתר הזכות לסגור את האתר או לשנותו ללא צורך להודיע לך על כך מראש.
בעלי האתר יעשו כמיטב יכולתם כי התכנים באתר לא יכילו וירוסים או רכיבי תוכנה מזיקים אך לא תהיה אחראית לנזקים או עגמת נפש שיגרמו למשתמשים עקב חדירה של מזיקים שכאלה למחשביה או עקב הסתמכות על המידע המופיע באתר.
בעלי האתר לא מתחייבים כי קישורים הנמצאים באתר יהיו תקינים או יובילו בהכרח לאתר אמין. בעלי האתר לא יהיה אחראים לכל נזק שיגרם למשתמש עקב שימוש באתר או בקישור שהופיע באתר.
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי האתר מבלי לקבל את הסכמת המשתמשים, גרסת התקנון התקפה היא זו המופיעה באתר בזמן אמת.

הקניין הרוחני:
לבעי האתר קניין הרוחני על כל תכני האתר ועיצובו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים.
אין להעתיק או להעביר לצד שלישי חלק כלשהו מתכני האתר ללא הסכמה מפורשת בכתב של בעלי האתר.
שמו של האירגון, שם המתחם של האתר וסימני המסחר שלו, הם מקניינו הרוחני.
הנתונים שימסרו בעת הרשמה ו/או רכישה, יישמרו במאגר הנתונים של האתר. על פי חוק, אתה לא מחויב למסור את המידע, אך בלי למוסרו לא תוכל להשתמש באתר.
עם רישומך במאגר המידע של האתר, יהיה בעלי האתר רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ובו מידע בדבר שירותים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני שלך. תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני.

שימוש בעוגיות (קוקיס):
אתר זה משתמש בעוגיות (cookies) לשם שמירת מידע אישי במחשב /מכשיר שלך. מידע זה לא מועבר לשום גורם שלישי ואין בו יכולת לבצע נזק כלשהו.
אין אפשרות להירשם ולהכנס כמשתמש רשום באתר ללא איפשור שימוש בעוגיות בדפדפן שלך. כניסתך לאתר מהווה אישור שלך לשימוש בעוגיות.

Chaine des Rotisseurs Website Terms and Conditions

Use of this website and its content is subject to the terms of use set forth below.

Use of the site:
Use of the site is subject to acceptance of all the conditions listed here. If you have used it, you agree to its terms.
The user will have no right to claim the site owners. The registered content and the information appearing on the site is informative only according to the best knowledge that was in the possession of the authors but does not constitute a recommendation to purchase any product or service.
The user is required to check the correctness and legality of the information listed on the site before taking any actions.
The user of the site is aware that the use and purchase of products on the site is limited to users legaly authorized to perform such action. Minors or others who are not allowed to accept obligations, will not be able to purchase on the site without the permission of a guardian. If such users carry out binding actions, they shall be deemed to have received approval from their guardian for the performance of the transaction.
The user is aware that the operation of this site may malfunction or stop working and that the owners of the site have the right to close the site or change it without the need to inform you in advance.
The site owners will do their best to ensure the contents of the site will not contain harmful viruses or malicious software components, but will not be liable for damages or aggravation caused to users due to the penetration of such bugs into their computers or information appearing on this site.
The site owners do not guarantee that links found on the site will be valid or will necessarily lead to a reliable site. The site owners will not be responsible for any damage caused to the user due to the use of the site or the link that appeared on the site.
The owners of this website, reserve the right to change these terms without obtaining the consent of the users.

Intellectual property:
All content and design of this site are protected by copyright laws.
No part of this site contents may be copied or transferred to any third party without the written consent of the site owners.
The name of the organization, the domain name of the site and its trademarks, are its intellectual property.
The data that will be submitted at the time of registration and / or purchase will be stored in the database of the site. By law, you are not obligated to provide the information, but without providing it you will not be able to use this site.
Upon registering in the site's database, the site owners may send you an e-mail containing information about services. This information will be sent to your e-mail box. You can, at any time, opt out of receiving e-mail.

Using cookies:
This site uses cookies to store personal information on your computer / device. This information is not transmitted to any third party and can not cause any damage.
You can not register and sign up as a registered user without using cookies in your browser. Your access to this site constitutes your permission to use cookies.

HEB / ENG