כניסת חבריםשכחתי סיסמה

La Chaîne des Rôtisseurs d'Israël - מסדר אבירי הגריל ישראל
מילון מונחים
מונח צרפתי אנגלית עברית הגיה
Argentier treasurer גזבר are-john-tee-yea
Bailli bailiff, senior office-bearer ניצב bye-yee
Bailli Délégué national president ניצב ארצי / נשיא bye-yee day-lay-gay
Bailliage bailiwick, region נציבות bye-yage
Blazon plaque שלט blay-zohn
Chargé(e) custodian איש אמון נושא משרה shar-jay
Chevalier knight אביר/ה sheh-val-yea
Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Brotherhood of the Chain of Roasters אחוות מסדר אבירי הגריל cone-frair-ee deuh lah shen day row-tea-sir
Conseiller advisor יועץ cone-say-yea
Culinaire cook טבח coo-lee-nair
Dame lady גברת המסדר dahm
Gastronomique gastronome גסטרונום gas-tron-oh-meek
Grande Chapitre large international gathering הכינוס הארצי הגדול grahnd sha-pea-tre
Grillardin griller צולה gree-yar-dahn
Honoraire honorary כבוד own-oh-rare
Hôtelier hotelier מלונאי ho-tell-yea
Maître manager משרדת ניהול meh-treh
Missions task/duty מטלה / אחריות mi-see-own
Officier officer קצין oh-fee-see-yeah
Presse press עיתונות press